thaivowels

สระไทย Thai Vowels For Tablet

Thai Vowels For Tablet สระไทย Thai Vowels พัฒนาสำหรับเรียนรู้สระไทย สำหรับเครื่องแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่   Download
thaialphabet1

ท่องจำกอไก่ ปอ1

Thai Education Tong JumKor Kai Por 1  ท่องจำกอไก่ ปอ1 แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย และชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย...
englishpor2

ภาษาอังกฤษ ปอ2

English Por 2 (Level2) ภาษาอังกฤษ ปอ2 แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โปรแกรมสามารถอ่านออกเสียง และมีภาพการ์ตูนประกอบ หน้าจอสวยงามเหมือนฟรีเกมส์สำหรับเด็ก ทำให้สนุกกับการเรียนรู้...
abc

ท่องจำ ABC

  English Education Tong Jum ABC  ท่องจำ ABC แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทยที่เริ่มต้นศึกษาภาษาอังกฤษ โปรแกรมสามารถอ่านออกเสียง A...
examination

ลับสมอง – คณิตคิดเร็ว

ลับสมอง – คณิตคิดเร็ว โปรแกรมสำหรับฝึกสมอง โดยมีแบบทดสอบให้เลือก 4 แบบ คือ การบวก การลบ การคูณ และ การหารโดยผู้เล่นต้องเล่นแข่งกับเวลาและแข่งกับตัวเอง แล้วสามารถส่งคะแนนเพิ่อเปรียบเทียบกันผู้เล่นอื่นได้ด้วย...
mathpo3one

คณิตคิดเร็ว ป.3

Math Por 3 Version 2 คณิตคิดเร็ว ปอ3 แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โปรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ...
mathpor4-1

คณิตคิดเร็ว ป.4

Math Por 4 Version 2 คณิตคิดเร็ว ปอ4 แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โปรแกรมฝึกการคำนวนเลข ภายในเวลา หรือ...
addplusminus1

บวก ลบ คูณ หาร สำหรับเด็ก

บวก ลบ คูณ หาร สำหรับเด็ก แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก Application นี้เป็นโปรแกรมแจกฟรีสำหรับเด็กนักเรียนไทย โปรแกรมฝึกการคำนวนเลข บวก ลบ คูณและหาร สนุกกับการเรียนรู้...